O NAS

Związek jest kontynuatorem tradycji działania pierwszego w Przemyślu, założonego w 1959 roku Związku Hodowców Kanarków „SAN’. ZHKiPE „SAN” Posiada status organizacji „Non Profit”

Nr KRS: 0000200068
Celem Związku w szczególności jest propagowanie hodowli i ochrony ptaków, których liczba katastrofalnie się zmniejsza z uwagi na gwałtownie postępującą degradację środowiska naturalnego, ochrona rzadkich gatunków zwierząt i ich środowiska w naturze, edukacja ekologiczna, prowadzenie i wspieranie hodowli oraz reintrodukcji zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem rzadkich gatunków ptaków drapieżnych, między innymi sokoła wędrownego.

Doświadczenia i osiągnięcia: ZHKiPE „SAN” w Przemyślu posiada bogate ponad 50-letnie doświadczenie w realizacji celów statutowych. Przez okres pół wieku działalności przewinęło się ponad 350 członków naszej organizacji. Ludzie ci włożyli wiele trudu i poświęcenia w działalność Związku. Kilkudziesięcioletnie tradycje ZHKiPE „SAN” i działalność statutowa niezarobkowa, oparta na pracy społecznej członków dowodzi, że sukcesywnie podnosi się stan wiedzy wśród młodzieży i społeczeństwa o ochronie przyrody i szczególnej roli jaką pełnią ptaki w życiu naszej planety.
Nasze motto:

„Nie było ludzi – były już ptaki, zginą ptaki – zginie także człowiek”

Działania wg statutu: Nadrzędnym celem jest reintrodukcja (ponowne wprowadzenie do środowiska) Raroga – (Falco Cherrug) i Sokoła Wędrownego (Falco Peregrinus) jednego z najszlachetniejszych i najszybszego stworzenia na Ziemi. Czynimy także starania o zachowanie występujących w naszym środowisku Żołny i Kraski (czytaj w Artykuły) znajdujących się w Polskiej Czerwonej Księdze CR (gatunki skrajnie zagrożone).


Przez obszar byłego województwa i powiat przemyski prowadzi szlak przelotowy ptaków wędrownych, a ponadto występują tu liczne gatunki skrajnie zagrożone. Na tym terenie obserwowano wszystkie ptaki szponiaste Polski, z których większość – także z CR się gnieździ. W powiecie przemyskim zlokalizowano między innymi miejsca lęgowe Dzierzby rudogłowej (Lanius senator), Kraski, Żołny i innych bardzo rzadkich gatunków ptaków, ssaków, gadów i płazów.

Przejdź do paska narzędzi